Pored činjenica i dokaza, važan faktor da zaštitite i ostvarite svoje pravne interese je i pravi izbor advokata

koji zna, ume, hoće i može da činjenice i dokaze upotrebi na najbolji način u skladu sa zakonom i znanjem.
Na vama je izbor kome ćete da poverite zaštitu svog prava. Prilikom donošenja takve odluke cenite znanje, obrazovanje i iskustvo.

Advokatska
kancelarija
"Takić"

Već 20 godina pruža usluge klijentima u raznim oblastima prava.
Principi rada advokatske kancelarije Takić utemeljeni su kroz višegodišnju praksu i obezbedjuju najviši stepen stručnosti i profesionalnosti: strogo poštovanje profesionalne tajne, izbegavanje sukoba interesa, izvršavanje naloga klijenata u skladu sa njihovim interesima, savesno, brzo i efikasno rešavanje svih pravnih problema.

Naša kancelarija specijalizovana je za zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima Republike Srbije, za pružanje pravnih saveta i vršenje svih drugih pravnih poslova kako za fizička tako i za pravna lica.

Ono što advokatsku kancelariju „Takić" u Leskovcu i Nišu izdvaja od drugih je standard u pružanju svih pravnih usluga jednostavnom komunikacijom sa našim klijentima i razumevanjem njihovih pravnih problema.

Stojan Takić

osnivač
Osnivač Advokatske kancelarije Takić je Stojan Takić koga prati višedecenijsko pravosudno iskustvo, koje je započeo najpre kao sudija, a zatim kao advokat.
Stojan Takić
osnivač
Osnivač Advokatske kancelarije Takić je Stojan Takić koga prati višedecenijsko pravosudno iskustvo, koje je započeo najpre kao sudija, a zatim kao advokat.
Oblasti rada
Naše kancelarije nalaze se u Leskovcu i Nišu, imamo širok delokrug oblasti rada, bavimo se parničnim postupcima, naknadama materijalne i nematerijalne štete, radnim sporovima, krivičnim pravom, privrednim pravom, razvodima braka, itd. Advokatska kancelarija Takić se bavi sledećim oblastima prava:
Krivično pravo
 • Odbrana u krivičnom postupku-zastupanje fizičkih lica u delima opšteg kriminaliteta u svim fazama krivičnog postupka, pred sudovima, tužilaštvima i drugim organima i institucijama.
 • Zastupanje pravnih lica u privrednim prestupima i krivičnim delima
 • Posedujemo i sertifikat za zastupanje maloletnih učinilaca krivičnih dela.
 • Podnošenje krivičnih prijava, privatnih tužbi i drugih akata u krivičnom postupku
  Privredno pravo
  • Osnivanje privrednih društava.
  • Sprovođenje statusnih promena, promene pravne forme, kao i svih drugih promena koje su predmet registracije kod Agencije za privredne registre
  • Izrada svih vrsta ugovora o privredi
  • Pravno savetovanje privrednih subjekata
  • Zastupanje privrednih društava u privrednim sporovima
  • Stečaj i likvidacija
  Porodično pravo
  • Razvod braka
  • Zakonsko izdržavanje
  • Nasilje u porodici
  • Potpuno i delimično lišenje roditeljskog prava
  • Savetovanje i zastupanje u porodičnim stvarima u sudskom postupku
  Obligaciono pravo
  • Naknada štete - materijalne i nematerijalne
  • Sastavljanje svih vrsta ugovora između fizičkih i pravnih lica (ugovora o kupoprodaji, poklonu, delu itd.)
  • Raskid i poništaj ugovora
  • Naplata potraživanja
  Nekretnine
  • Rešavanje imovinsko-pravnih pitanja
  • Sačinjavanje svih vrsta ugovora u vezi sa nepokretnostima (ugovora o kupoprodaji, ugovora o zakupu, itd.)
  • Uknjižba – sprovođenje celokupnog postupka i priprema neophodne dokumentacije
  Nasledno pravo
  • Pokretanje i zastupanje u ostavinskom postupku
  • Sastavljanje testamenta
  • Sastavljanje ugovora o raspolaganju imovinom za života
  • Sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju
  • Savetovanje i zastupanje u naslednopravnim stvarima u sudskom postupku
  Radno pravo
  • Nezakonit otkaz
  • Povreda na radu
  • Neisplaćene zarade i drugih primanja po osnovu radnog odnosa
  • Sastavljanje ugovora o radu i radnopravnih akata
  • Zastupanje u radnim sporovima
  • Mobing
  Intelektualna svojina
  • Intelektualna svojina obuhvata autorsko pravo i prava srodna autorskom pravu, sa jedne strane, i prava industrijske svojine sa druge strane.
  • Prava industrijske svojine se obično dele na pronalazačko pravo (patenti, nove biljne vrste, know how), pravo znakova razlikovanja (žigovi, imena porekla i geografske oznake, industrijski dizajn, poslovno ime) i pravo konkurencije (suzbijanje nelojalne konkurencije).
  • Advokatska kancelarija Takić pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja pred sudom u svim sferama prava intelektualne svojine
  Upravno pravo
  • Pružanje usluga savetovanja fizičkih i pravnih lica, kao i njihovog zastupanja pred organima državne uprave i pred Upravnim sudom
  Ustavno pravo
  Vizija Advokatske kancelarije Takić je da sačuva stečeni ugled i poverenje svojih klijenata i da u budućnosti ostane prepoznatljiva po kvalitetu pruženih usluga.
  Advokati i saradnici teže da očuvaju tradiciju koju kancelarija ima u afirmisanju advokature kao profesije.
  Pravni tim kancelarije Takić
  Za advokatski tim kancelarije Takić svaki pojedinačni slučaj predstavlja izazov i priliku da svoje stručno znanje i dugogodišnje iskustvo iskoristi kako bi zaštitio interese svojih klijenata.

  Stalnim usavršavanjem, tim advokata i saradnika unapređuje svoje kompetencije iz svih pravnih oblasti, kako bi svojim klijentima obezbedio najkvalitetniju pravnu pomoć.
  Stojan Takić
  Advokat
  Marija Takić
  Advokat
  Jovica Sokolović
  Advokat
  Tanja Đorđević
  Advokat
  Marija Stanojević
  Advokat
  20
  godina rada
  2
  kancelarije u dva grada
  20
  preko 20 saradnika
  Galerija
  Naša kancelarija blisko sarađuje sa mnogim advokatskim kancelarijama na području Republike Srbije i u mogućnosti je da pruži pravni servis na celokupnoj teritoriji Republike Srbije.
  O našem radu najbolje svedoči mnogo zadovoljnih klijenata, koji nam se obraćaju....
  Kontakt
  Advokatska kancelarija Leskovac
  Mlinska 19, 16000 Leskovac
  Telefon:  + 381 (0) 16 215 364
         + 381 (0) 64 265 05 46
  E-mail:   adv.takic@gmail.com
  Radnim danima 07 - 15h

  Advokatska kancelarija Niš
  Ćirila I Metodija 17, 18000 Niš
  Telefon:  +381 (0) 65 251 00 95
  E-mail:   marijatakic@gmail.com
  Radnim danima 8 - 16h
  Advokatska kancelarija Takić © 2019. Sva prava zadržana.
  web design Nemanjas